ΝΕΦΕΛΙΜ ΚΑΙ ΕΛΟΧΙΜ


Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» έχει πολλές ερμηνείες. Σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχοντες και τους ανθρώπους που διακρίνονται για την αρετή τους. Έτσι, σε πολλά κείμενα, όταν μιλούν για τους «ΕΛΟΧΙΜ», αλλού εννοούν τους Αγγέλους του Θεού και αλλού τα Παιδιά του Θεού. Συνεπώς, σε πολ­λές περιπτώσεις, οι Υιοί του Θεού μπορεί να αποκαλούνται Άγγελοι του Θεού, όπως επίσης και οι ενάρετοι άνθρωποι να αποκαλούνται κι αυτοί Άγγελοι.

Η Ρω­μαιοκαθολική Εκκλησία μάλιστα, στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, την Vulgata, μεταφράζει τους «ΕΛΟΧΙΜ» σαν τα Παιδιά του Θεού. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο Πατέ­ρας της Δύσης Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος, στο βιβλίο «Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei), υποστηρίζει πως με τον όρο «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι Άγγελοι είναι πνεύματα και δεν έχουν ούτε φύλο, ούτε υλικά σώματα. Επομένως, δεν ήταν δυνατό οι Άγγελοι να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων και άρα, στο βιβλίο του Ενόχ, με τη λέξη «ΕΛΟΧΙΜ» εννοούνται οι ενάρετοι. Αυτό άλ­λωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της «Γένεσης», όπου στο έκτο κεφάλαιο και τρίτο στίχο (6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, όταν λέει: «Δεν θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Επομένως, αυτοί που προσελκύστηκαν από τις όμορφες γυναίκες και ενώθηκαν μαζί τους ήταν οι ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι Άγγελοι.

Ο ίδιος ο Ιησούς, μιλώντας στους Σαδδουκαίους για την ανάσταση των νεκρών, τους είπε: «Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμ­φεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό» (Κατά Ματθαίον 22,30).

Γίνεται έτσι αντιληπτό πως οι Άγ­γελοι δεν παντρεύονται και συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με γυναίκες. Οι «ΕΛΟΧΙΜ» είναι οι ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι και σε ένα άλλο από­κρυφο κείμενο που έχει τον τίτλο «Βιβλίο του αγώνος του Αδάμ». Στο κείμενο αυτό ο Ιάρεδ, που στην Πα­λαιά Διαθήκη παρουσιάζεται σαν πατέρας του Ενόχ, μιλώντας στα παιδιά του τους λέει: «Σας εξορκίζω στη μνήμη του πατέρα μας Αδάμ και του Άβελ και του Σιθ και του Ενόχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πια μαζί σας και δε θα είστε πλέον παιδιά του Θεού, αλλά του Διαβόλου».

Συμπερασματικά το θέμα που δημιουργήθηκε για τους Αγγέλους και τη σύναψη σχέσεων με τις κόρες των ανθρώπων στο βιβλίο του Ενόχ, οφείλετε στη λανθασμένη μετάφραση της εβραϊκής λέξης «ΕΛΟΧΙΜ», που οι μεταφραστές της στην ελληνική γλώσσα της έδωσαν τη σημασία των Αγγέλων και όχι των ενάρετων ανθρώπων.

Οι άγγελοι και οι ΕΛΟΧΙΜ είναι δυο διαφορετικές οντότητες. Οι άγγελοι είναι ασώματοι και οι ΕΛΟΧΙΜ με υλικό σώμα. Το υλικό σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα σάρκα.

Τάγματα Αγγέλων: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι

Τάγματα Ελοχίμ: Ελ Νορ, Ελ Λιν, Ελ Ζιν, Ελ Νιρ, Ελ Λαν, Ελ Σαν, Ελ Τερε, Ελ Γαν, Ελ Ταν

Σύμφωνα με την γένεση, πρώτα ο Θεός εποίησε Ελοχίμ και μετά αγγέλους. Οι Ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους αγγέλους. Ειδικά ο πρώτος Ελοχίμ, ο παλαιός όλων των ημερών, όπως λέει ο Ενόχ. Και, αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία, έδωσε εντολή να δημιουργηθεί ο άνθρωπος (σε ποιον;) κατ΄εικόνα και ομοίωση (στον πρώτο Ελοχίμ). Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ’ ομοίωση των Ελοχίμ, στην εξέλιξή του, θα ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Για αυτόν το λόγο έγινε η ανταρσία των αγγέλων με αρχηγό τον Σαμαέλ, τον γνωστό και σαν διάβολο. Οι άγγελοι που εξεγέρθηκαν έμειναν γνωστοί σαν εκπεσόντες άγγελοι. Αργότερα επήλθε και «η πτώση του ανθρώπου από τον ουρανό», με τη γνωστή ιστορία του Αδάμ, με την Εύα και το μήλο. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν τεράστια ανάλυση, κάτι αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο.

Με την πτώση του ανθρώπου, έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν τη Γη και τον άνθρωπο 201 Ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι, το αυξάνεστε σημαίνει να εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να γίνουμε. Δηλαδή καθ’ ομοίωση των Ελοχίμ. Οι 201 Ελοχίμ που δεν έχουν το δικαίωμα να αυξάνονται και να πληθύνονται, έπραξαν μια μεγάλη αμαρτία (λάθος): το να πληθύνονται.

Σύμφωνα λοιπόν με τις ελάχιστες δημοσιοποιημένες πηγές, που είναι η αρχαία ελληνική μυθιστορία, η Παλαιά Διαθήκη και ο απόκρυφο βιβλίο του Ενόχ, κάποιοι … σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Γένεση, κεφ 6, 1-2), οι Ελοχίμ, παρά το θέλημα του Θεού, συνευρέθηκαν με τις κόρες των ανθρώπων και δημιουργήθηκαν όντα, πλάσματα, ξεχωριστά, αποκυήματα πράξης ανομίας (παραβίασης των συμπαντικών γενεαλογικών κανόνων). Τα πλάσματα αυτά πολέμησαν μεταξύ τους (τιτανομαχία) και οι νικητές έκλεισαν τους νικημένους στα «Τάρταρα», σφραγίζοντάς τους μέσα στη Γη με ειδικές «πύλες» που τίποτε δε μπορούσε θεωρητικά να τις ανοίξει. Οι νικητές παρεκτράπηκαν παίζοντάς το θεοί και θεές μεταξύ των ανθρώπων, αφού οι δυνάμεις τους και οι ικανότητές τους ήταν υπεράνθρωπες.

Τα γένη τους είναι:
το γένος του Κρόνου – των ανθρωπόμορφων.
το γένος των Mαλτσέχ η του Ανουβι, με σώμα ανθρώπων και κεφάλι τσακαλιού. Ο μύθος των λυκανθρώπων. Από τους πιο επικίνδυνους.
το γένος των Ναρούντχ, των τραγόμορφων.
το γένος Βαλάχ, με πόδια και κεφάλι τράγου. Οι σάτυροι της ελληνικής μυθολογίας
το γένος των Ρεβάχ των κενταύρων.
το γένος Καχρέχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Θυμάστε τον μινόταυρο;
το γένος με κόκκινο σώμα.
το γένος Ντουσβέχ που είναι οι κύκλωπες.
το γένος Λονσντβέχ με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς.
το γένος Σαχερνέχ με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου.
το γένος Λαχμέχ με σώμα αίλουρου και κεφάλι πουλιού.
το γένος Κασνάχ με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού. Οι ερπετοειδής των ουφολόγων.
το γένος Μασραβέχ με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου.
το γένος Ζασραντέχ των γνωστών εκατόνχειρων της ελληνικής μυθολογίας.
το γένος Μπαχομέθ των νυχτεριδόμορφων. Ο μύθος των βρικολάκων.
το γένος Κασραμπάχ των ακέφαλων ανθρώπων.
το γένος των Βασρανέχ το γένος των γκρι δούλων των Νεφελίμ. Οι γκρι εξωγήινοι των ουφoλόγων.

Αυτοί, είτε από φόβο, είτε από τις εκπληκτικές δυνάμεις που είχαν, λατρεύτηκαν σαν θεοί από τους ανθρώπους. Με τα χρόνια, η καταπίεση των Νεφελίμ έφτασε στα άκρα. Μας χρησιμοποιούσαν είτε σαν δούλους είτε σαν τροφή. Ωσπου γεννήθηκε ο Δίας. Ένας Κρόνιος Νεφελίμ, που, παρ’ όλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα του, είχε αναπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Οι δυνάμεις του πλησίαζαν αυτές των προπατόρων τους, των Ελοχίμ. Έτσι, δημιουργήθηκαν 2 στρατόπεδα. Αυτό των Νεφελίμ, που ακολουθούσαν τον Κρόνο, τον πατέρα του Δια, και πίστευαν πως οι άνθρωποι είναι για να τους υπηρετούν και από την άλλη, των με αρχηγό το Δία, που πίστευε πως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαιώματα. Μετά την επικράτησή του, μαζί με άλλους ανθρωπόμορφους Νεφελίμ, αυτονομάστηκαν Ελ. Ο Δίας κατάφερε να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους Νεφελίμ και να δώσει ελευθερία και δικαιώματα στους ανθρώπους.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί ακόμη και σήμερα, έχουμε ονόματα σε οδούς όπως την οδό Σωτήρος Διός; Ο πατέρας του Δία, ο Κρόνος, περιορίστηκε στην Ατλαντίδα μαζί με τους ομοϊδεάτες του και ο Δίας έστησε σαν διοικητήριο τον Όλυμπο. Οι γνωστοί μας 12 θεοί. Δεν άργησε όμως να έρθει ο πόλεμος. Έτσι έγινε ο πόλεμος Ελλήνων-Ατλάντων, με ολέθρια αποτελέσματα. Γνωστά από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι νικημένοι επιζώντες Νεφελίμ κλείστηκαν όλοι στα τάρταρα και σφραγίστηκαν εκεί, εκτός από 1900. Η βασιλεία του Δία κράτησε 1000 χρόνια και μετά του δόθηκε εντολή από το Θεό, μέσω Ελοχίμ, να αποχωρήσει από τη Γη, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Είναι γνωστό πώς κάποια πύλη άνοιξε μετά την αποχώρηση του Δία και δόθηκε εντολή στον Μέγα Αλέξανδρο να την ξανακλείσει, όπως θα δούμε παρακάτω.

Ο Άγιος Ανδρέας μας μιλάει για «72 βασιλείς».

Ποια είναι η γη των Γωγ και Μαγώγ
Οι υποχθόνιες χώρες που στεγάζουν όλους αυτούς, δηλαδή τα «ρυπαρά έθνη» στην Αποκάλυψη, ονομάζονται γη των Γωγ και Μαγώγ. Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει για «Ινδαλία» δηλαδή για την περιοχή της Ινδίας και των Ιμαλαΐων, ενώ, σύμφωνα με άλλα βιβλία, πύλες υπάρχουν και αλλού…

Οι 72 βασιλείς των Νεφελίμ (τα ονόματα των 72 Βασιλιάδων) είναι τα ακόλουθα: Βάαλ, Αγάρης, Βασσαγός, Μαρμπάς, Σαμιγκινά, Βαλεφόρ, Βαρβάτος, Αμούν, Μπουέρος, Παίμων, Γουσίων, Μπέλεθ, Σίτρι, Λεράζ, Μπάλαμ, Καμίων, Ελιγών, Βότις, Ζεπάρ, Βαθήν, Σάλλος, Μάραξ, Πούρσων, Ίπος, Ναβήριος, Αίημ, Γκλάσια Λαμπολάς, Μπιούν,Μπερίθ, Ρονοβέ, Φορνέας, Άσταρωθ, Φόρας, Ασμουδαίος, Γκεάπ, Φορφούρ, Μαρχωσιάς, Στόλας, Φοίνιξ, Χάλφας, Μάλφας, Ραούμ, Φωκαλόρ, Βεπάρ, Σαξ, Σαμπνόκ-Ρα, Βινέ, Μπιφρόνς, Βουάλ, Χααγκεντί, Κροσσέλ, Φουρκάς, Μουρμούρ, Ορομπάς, Γκρεμορύ, Οσέ, Αλλόκες, Οριάς, Βαπουλά, Ζαγκάν, Βαλάκ, Αντράλ, Χαουρές, Ανδρέαλφος, Κιμεγές, Αμδουσιάς, Βελιάλ, Ντεκαράμπια, Αμύ, Σήρε, Δανταλίων και Ανδρομάλιος.

ΟΙ ΠΥΛΕΣ
Οι «Πύλες» ήταν απαραβίαστες. Τα υπόγεια γένη, απόρροια επιμειξιών με ανθρώπους, αυξάνονταν και πληθύνονταν και μερικές από τις «πύλες» συνέβαινε, πριν έλθει ο Χριστός, να «ανοίγουν». Τότε ξεχωριστοί άνθρωποι, με πίστη στον ένα Θεό, αναλάμβαναν το σφράγισμά τους. Το τελευταίο καταγραμμένο μάζεμα των «διαφυγόντων υποχθόνιων» και το σφράγισμα των «πυλών» που είχαν ανοίξει είναι αυτό που διαβάζουμε στο κείμενο του Αγίου Ανδρέα.

Επίσης σε κείμενο του 15ου αιώνα, του οποίου ο συγγραφέας παραμένει άγνωστος, αναφέρεται πως ο Αλέξανδρος έκλεισε τα βδελυρά έθνη με χάλκινες πύλες που περιβάλλονταν από «ασύγκριτον ύαλον«. Δηλαδή, επειδή ο χαλκός από μόνος του δεν ήταν αρκετός και μπορούσε να σπάσει, περιβλήθηκε με ένα είδος γυαλιού ασύγκριτου, που σημαίνει μορφή ενεργειακού πεδίου.Έτσι οι πύλες παραμένουν σφραγισμένες ώσπου να έρθουν τα έσχατα χρόνια και να ανοιχθούν από τον Άγγελο του Θεού. Υπάρχει και κείμενο του 7ου αιώνα, που δικαιώνει και επιβεβαιώνει και πάλι τον Άγιο Ανδρέα, πως δηλαδή ο Αλέξανδρος σφράγισε αυτές τις πύλες.

Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις «πύλες»
Αρχικά για αυτές τις δραστηριότητες του Αλέξανδρου δεν υπάρχουν πληροφορίες, αφού όλα τα σχετικά αρχαία κείμενα υποκρύπτονται επιμελημένα. Υπάρχουν πολλές πηγές που μας μιλούν για τις «πύλες». Τα γραπτά αυτά όμως κρύβονται καλά σε βιβλιοθήκες στα Ιεροσόλυμα, το Βατικανό, τη Νεβάδα και τη Μακεδονία…

Σε διάφορα βιβλία (π.χ. βλέπε το βιβλίο «Τα μυστικά του τρίτου Ναού του Σολομώντος» ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ) σχετικά με αυτό το θέμα, λέγετε πως η έδρα των Νεφελίμ βρίσκεται στην έρημο Τάκλα Μακάν, στην επαρχία Ξιν Γιανγκ, στη Βόρεια Κίνα. Το όνομα Τάκλα Μακάν στην τοπική γλώσσα σημαίνει μπαίνεις μέσα, αλλά δεν βγαίνεις έξω. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πανάρχαια και τεραστίων διαστάσεων πυραμίδα, που, στην κορυφή της, κάποτε υπήρχε ο ναός του Βάαλ. Κάτω λοιπόν από την αρχαία αυτή πυραμίδα, που ονομάζεται Λευκή Πυραμίδα, υπάρχει μια υπόγεια πολιτεία που ονομάζεται Μαχ-Τανέ, που, στη γλώσσα των Ναχρμπέν, σημαίνει Λευκή Πολιτεία. Το Λευκό Αδελφάτο, για το οποίο και οι γέροντες του Αγίου Ορούς γνωρίζουν, είναι ουσιαστικά ένα 12μελες συμβούλιο, που αποτελείται από Νεφελίμ και άλλους αρχέγονους δαίμονες, που είναι ο Αζαζέλ, ο Αζαζελόν, ο Αζαραντέλ και ο Αζαέλ. Στους τέσσερις αυτούς δαίμονες-αγγέλους, θα δοθεί εξουσία να κάνουν μεγάλες καταστροφές πάνω στη Γη στα έσχατα χρόνια.

Σε συνδυασμό με την ιστορία και την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο Αλέξανδρος έκλεισε τους Νεφελίμ, τα ρυπαρά έθνη δηλαδή, κάτω από πύλες (δηλαδή κάτω από τη Λευκή Πυραμίδα), το 326 π.χ., καθώς και πύλες που βρίσκονται στην Ινδία. Πύλες υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Γης, όπως και στο Βόρειο Πόλο. Για την ακρίβεια, έκλεισε 72 βασιλείς, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας. Αυτοί λοιπόν οι Βασιλείς είναι που θα βγουν έξω στα έσχατα χρόνια μαζί με τους ακολούθους τους και θα βασανίζουν το κόσμο. Δεν θα τον σκοτώνουν, αλλά θα τον βασανίζουν, ώσπου να δεχτούν όλοι το σφράγισμα.

Ο Άγιος Ανδρέας λέει πως η εξουσία τους πάνω στη Γη θα κρατήσει για 660 ημέρες, ενώ στο χωρίο που ακολουθεί από την Αποκάλυψη γίνεται λόγος για 5 μήνες μόνο, δηλαδή για 150 ημέρες, επειδή ο κόσμος δεν θα αντέχει περισσότερο.

[Αποκάλυψη Κεφ. Θ΄10 : και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταίς ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσαι τους ανθρώπους μήνας πέντε]

Αν διαβάσετε την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, λέει πως θα τρώνε ζωντανούς τούς ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία… Οι Νεφελίμ έχουν εκτροφεία κοινοποιημένων ανθρώπων, που τους χρησιμοποιούν σαν δούλους και σαν τροφή. Για τους Νεφελίμ οι άνθρωποι δεν είναι τίποτε άλλο από εκτρεφόμενα ζώα και στη γλώσσα τους τους ονομάζουν Γκοΐμ, που σημαίνει καταναλώσιμοι.

Οι Νεφελίμ δεν μπορούν να βγουν από τις πύλες, παρά μόνο οι πολύ πνευματικά ισχυροί από αυτούς, όταν κάποιος τους καλέσει, όπως γίνεται και με το κάλεσμα απλών δαιμόνων. Την επάνοδό τους στη Γη ονομάζουν Μεγάλη Επιστροφή. Τις πύλες αυτές θα ανοίξει ο αντίχριστος στα έσχατα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που έχει ειπωθεί πως οι μάρτυρες αυτών των χρόνων θα είναι οι μεγαλύτεροι όλων των εποχών…
.

Advertisements

51 Σχόλια (+add yours?)

 1. heliotypon
  Ιαν. 31, 2011 @ 06:38:27

  Τωρα όλα αυτά τα γράφουν οι «γραφές», αλλά εμείς πρέπει να τα πιστέψουμε ως αληθινά; ότι υπάρχουν, τάχα, όλες αυτές οι υπερφυσικές οντότητες που γέννησε η φαντασία κάποιων που έγραψαν, για δικούς τους λόγους, τις «γραφές»;

  Απάντηση

  • ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ
   Ιολ. 03, 2012 @ 17:24:18

   Αυτά δεν είναι γραμμένα μόνο στις γραφές…τα έχει γράψει και ο Πλάτωνας

   Απάντηση

   • ιγυγιη
    Δεκ. 10, 2013 @ 23:09:12

    που ακριβως τα αναφερει ολα αυτα ο πλατωνας???το ξεφτιλισαμε εντελως το θεμα!

 2. happyshelly
  Ιαν. 31, 2011 @ 13:33:42

  Καλέ μου φίλε, δεν νομίζω πως κάποιος από μας μπορεί να ξέρει την αλήθεια.
  Για το θέμα έχω μία άποψη που στην εξέθεσα στο ενδιαφέρον άρθρο σου για την Αγία Γραφή. Eυχαριστώ για το σχόλιό σου. Το αν ανταλάσσουμε απόψεις είναι για μένα το επιθυμητό, γιατί έτσι μαθαίνουμε πολλά.
  Να είσαι καλά 🙂

  Απάντηση

 3. NEFELIM
  Μάι. 23, 2011 @ 21:11:49

  ΕΧΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΠΛΕ ΘΝΗΤΕ…ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ… ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Κ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΜΕ… ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΜ ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΝΤΑ.. ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΕΤΕ ΑΠΛΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΓΙΩΜΑΙ… ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ… ΓΑΜΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ… ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΑΝ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΝΑ ΒΟΣΚΙΣΕΤΕ Κ ΣΕΙΣ ΤΑ …… ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΝΕΦΕΛΙΜ!!!

  Απάντηση

  • chvgc
   Οκτ. 17, 2011 @ 16:40:02

   ena zourlomandia sto 5 kai grhgoraaaaa!!!!!

   Απάντηση

  • Έλληνας - ο εκλεκτός !
   Δεκ. 14, 2011 @ 22:46:56

   Λοιπόν …

   Απάντηση

   • Έλληνας - ο εκλεκτός !
    Δεκ. 14, 2011 @ 22:55:13

    ΠΡΟΣ ΝΕΦΕΛΕΙΜ : Καλή η προσπάθειά σας , αλλά στην περίπτωσή σας , λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο , και οι ξενοδόχοι είναι ΠΟΛΛΟΙ ! Είναι όλοι οι Ορθόδοξοι ΕΛΛΗΝΕΣ που θα είμαστε τυπικοί στο ραντεβού μας , στο όρος Αραντίς , 144.000 Συν Ένας και εκεί θα γευτείτε την δύναμή μας και τον χαλκό που θα σας προσφέρουμε και τότε θα δείτε πόσα απίδια βάζει ο σάκος σας , θα παρακαλάτε να ξανα μπείτε από εκεί που βγείκατε .

  • Nefelim
   Δεκ. 24, 2012 @ 18:19:46

   Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιείς το όνομα Νεφελιμ κοινέ θνητέ;
   Εγώ είναι Νεφελίμ και εσύ ένας κοινός θνητός και δεν έχεις δικαίωμα να ονομάζεσαι με το ένδοξο όνομα μας.
   Αν ξαναγίνει θα σε φάμε.

   Απάντηση

  • nasia sou
   Μαρ. 20, 2013 @ 04:21:37

   kalisprera. ena mono exw na po . otan erthei h wra tis pragmatikis krisis kai sintaseis mprwsta sou tin alhtheia tha katalaveis posi kakia kai afeleia exoun meriki san esena . kai gia na ksereis . tipota dn sou anikei. kai tipota dn anikei se kanenan.! autos o planitis einai mia stash gia ena tsekap! apo kei kai pera tha krithei pou anikei kai pou prepei na paei o kathenas.o theos gia merikous einai kapoies istories .. alla gia kapoious allous einai olos tous o kosmos …kai otan exeis mesa sou theo klineis ta matia sou kai to niwtheis polu apla stin yparksi sou . osoi dn pisteuetai oti uparxri theos apla koitakste guro sas . ta louloudia .. ta zwakia pou toso vasanizontai eksetias merikon asplaxnon. kai genika polla alla pou an exeis ti thelisi na ta aksiopioisis opos tous aksizei sigoura tha katalaveis pos kati krivetai piso apo olo auto .

   Απάντηση

 4. AXATIS
  Ιον. 14, 2011 @ 23:15:04

  All are wrong! are twisted and are wrong!
  those who try to explain these stories, should be magicians and no ordinary people!
  all these are Fantasy of ignorant people! most parts concerning Angels -Demons, so called 72 kings of Nefelim are all just fantasy of twisted minds!
  the trouth is far different of all these! example: the 72 Kings are pure Demons, and Not Nefelim.
  The so called Elohim are still exist and the are in a separate «chorochone» diferent space and time of the humans. The other spirits are exist in the same space but different time!
  The Angels are comming to earth from another place! Earth is under the domination of Lusifer.
  That is why he is called, :Kosmokrator» . there are too many things to tell you but there is no point! >>>>>>>>>>>>>>>>>

  Απάντηση

 5. Athena Fourmousi
  Ιον. 21, 2011 @ 19:43:58

  ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ……

  Απάντηση


 6. Αυγ. 19, 2011 @ 01:06:15

  Και Γη των ΕΛ ονομάζεται ΕΛΛΑΣ

  Απάντηση

 7. heliotypon
  Σεπτ. 23, 2011 @ 06:33:11

  >AXATIS: Αυτά τα όντα, μήπως παραδίδουν και μαθήματα Αγγλικής; Λέω, δηλαδή, για κάποιους που τα έχουν ανάγκη… 🙂

  Απάντηση

  • darkshine
   Σεπτ. 27, 2011 @ 12:07:06

   uparxei kt anotero apo emas apo to an8rwpino eidos kt to uperfusiko..auto einai sigouro uparxei kapoia anwterh dunamh p mas kateu8inh pros ta pou n pame. ti akrivws sumvainei h sunevene kapote kaneis mas dn to 3erei omws.
   ax0ax0a0x0a0 k AXATIS +mfwnw mz s

   Απάντηση

 8. chvgc
  Οκτ. 17, 2011 @ 16:38:53

  ola afta ta pistefta h apistefta pes apo pou skata ta vrikes!!! alliws einai malakies!!!

  Απάντηση

  • ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ
   Ιολ. 03, 2012 @ 17:21:42

   Υπάρχουν πολλές πηγές για να βρεθούν αυτές οι πληροφορίες…εάν εσύ δεν τον πιστεύεις κάνε μόνος σου μία έρευνα για να διαπιστώσεις εάν είναι αλήθεια ή ψέμα!

   Απάντηση

 9. lakis
  Οκτ. 26, 2011 @ 10:28:50

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΗ, ΤΟΤΕ ΑΠΟΡΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ?
  ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ?
  ΤΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΕΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ?
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΣΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ
  ΥΠΟΜΟΝΗ……
  Λ. ΛΙΑΚΟΣ

  Απάντηση

 10. jimmys
  Οκτ. 30, 2011 @ 09:48:48

  Ακουγετε πως 3,5 χρονια θα κυβερνήσει ο αντιχριστος κ αλλα τοσα ο ιησους.για αυτούς που δεν θα δεχτούν το σφραγγησμα,θα τυρρανηστουν αλλα ο χρόνος θα κυλάει πολυ πιο γρήγορα,εξου και οι 660 μερες θα μοιαζουν ως 5μηνες.

  Απάντηση

 11. gerasimos
  Νοέ. 08, 2011 @ 11:22:22

  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Κ ΑΦΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΘΣ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

  Απάντηση

 12. Watcher
  Νοέ. 12, 2011 @ 14:05:08

  Που μπορώ να βρω περισσότερα στοιχεία ;

  Απάντηση

 13. basilis
  Δεκ. 09, 2011 @ 19:59:07

  kato apo ta genoi ton nefelhm poy grafeis einai malakies….diabase katholo liakopoulo…….

  Απάντηση

 14. δημητριος τζονεβρακης
  Δεκ. 30, 2011 @ 19:28:26

  παραμυθια.Εβραικη φαντασια με λίγους θεούς δικούς μας και μυθολογία , για να φαίνονται πιο πιστευτά.

  Απάντηση

 15. ελ
  Ιαν. 06, 2012 @ 05:39:06

  μεχρι να δω κατι δν μπορω να το πιστεψω και νομιζω κανεις απο εμας δεν μπορει για μενα το καλυτερο πραγμα που εχουμε να κανουμε ειναι να διαβαζουμε και να μαθαινουμε οσο το δυνατον παραπανω πληροφοριες ετσι ωστε αν φτασει αυτη η εσχατη ωρα να μπορουμε να αντιδρασουμε οσο καλυτερα μπορουμε οπως αν και οποτε αυτη η ωρα φτασει.Πανω απολα πιστευω αυτη την στιγμη ειναι η Ελλαδα ολοι πρεπει να την υποστηριξουμε ο καθενας με τον τροπο του το θεμα ειναι να κατεφερουμε να επαναστατησουμε και να φυγουμε απο ωραια και γλυκο ζυγο που μας εχουν επιβαλει χωρις εμεις να καταλαυουμε τιποτα οι φιλοι μας ευρωπαιοι και αμερικανοι!

  Απάντηση

 16. BABIS KOYTSIS
  Ιαν. 13, 2012 @ 17:43:37

  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΩΡΑ Η ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΛΑ Η ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ,ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ Η ΟΧΙ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ,ΤΡΙΑΜΙΣΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΜΙΣΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ.ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΩΤΟ 666 ΤΟΤΕ ΘΑΡΘΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ,ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΤΑ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΟΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ 1000 ΧΡΟΝΙΑ.

  Απάντηση

 17. BABIS KOYTSIS
  Ιαν. 13, 2012 @ 17:48:17

  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.

  Απάντηση

 18. aplotis ke agapi
  Μαρ. 13, 2012 @ 03:56:23

  aderfia mou o polemos exi arxisiidi ke i agapi ine to mono ala iper-oplo mas!!!!!!! thetiki skepsi esiodoxia gia ta panta min dinete dromous ston adixristo na kinite anamesa mas

  Απάντηση

 19. pisti
  Μαρ. 26, 2012 @ 04:51:14

  polla apo ta onomata k ta gegonota pou anaferontai einai koina me osa pisteuoun oi masonoi. oi exontes eksousia se auton ton planiti. (distixws)
  kati etoimazoun auto einai sigouro

  Απάντηση

 20. ΖΕΥΣ
  Απρ. 02, 2012 @ 01:18:33

  ἔστ’ ἦμαρ ὅτε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καὶ ες αεί ἔσσεται

  Απάντηση

 21. Ησμουθ
  Απρ. 26, 2012 @ 15:28:48

  आ संकट के समय
  आ संकट के समय
  आ संकट के समय
  आ संकट के समय YssMouth
  आ संकट के समय
  आ संकट के समय
  आ संकट के समय

  Απάντηση

 22. dinamis
  Μάι. 20, 2012 @ 13:22:12

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΣΟΝΟΙ,ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΓΙΞΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ…ΠΙΣΤΗ

  Απάντηση

 23. ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ
  Ιολ. 03, 2012 @ 14:53:21

  Αυτά δεν τα λέει μόνον η Βίβλος(εγώ προσωπικά ποτέ μου δεν την διάβασα διότι δεν είμαι χριστιανός)..τα λένε κι άλλοι Αρχαίοι Έλληνες σοφοί…και δεν νομίζω όταν ο Πλάτωνας λέει να υποχθόνια και ρυπαρά όντα να εννοεί τις κατσαρίδες στο υπόγειό μας ούτε να γράφει παραμύθια ένα μυαλό τέτοιου μεγέθους!

  Απάντηση

 24. fuck nephilim
  Ιολ. 23, 2012 @ 23:11:50

  malakes ksipniste opou nane erxete i ora.ama thelete plirofories dite video sto youtube gia tous illuminati siga siga tha katalavete

  Απάντηση

 25. Threnody
  Ιολ. 29, 2012 @ 22:33:44

  Πολλά ναρκωτικά παίρνετε..να τα κόψετε.

  Απάντηση

 26. ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ
  Αυγ. 03, 2012 @ 09:26:35

  Φίλε happyshelly οι λέξεις Ελοχίμ και Νεφελίμ και ΕΛ ΔΕΝ είναι εβραϊκές…είναι στην γλώσσα που μιλάνε αυτές οι οντότητες!

  Απάντηση

 27. Andreas A.
  Αυγ. 06, 2012 @ 09:52:13

  Kaneis den einai anagasmenos na ta piste4ei me tin via… Den xriazete aloste… Otan auta ta diete mprosta sas tote oloi sas 8a pisteite…

  Απάντηση

 28. Gerontas Tsampikos
  Αυγ. 13, 2012 @ 11:50:45

  Απάντηση

 29. Andreas A.
  Αυγ. 14, 2012 @ 12:56:00

  E enta3ei… Auto einai megali vlakeia kai 4ema… Makari na itan etsi alla den einai…

  Απάντηση

 30. ΑΠΟΣΒΟΛΩΜΕΝΟΣ!!!!!
  Οκτ. 06, 2012 @ 23:57:23

  Έχω μείνει άφωνος με αυτά που διάβασα εδώ μέσα τόσο από το κείμενο όσο και από τα σχόλια…
  ΜΑ ΚΑΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ?????
  ΗΜΑΡΤΟΝ!!!!!

  Απάντηση

 31. orishu
  Οκτ. 26, 2012 @ 23:05:25

  re paidia an einai dinaton diladi prepi oli na pou tin eksipnada tous ,, auta ta pragmata einai epikiromena apo tis grafes kai iera , kai mpeni o kathe tsopanoblaxos na to paixi europeos ilithios kai na pi tin eksipnada tou , mi milate alo kai mathete , auto einai ena fobero kimeno , kai makari na sas dosi kati

  Απάντηση

 32. Antreas A.
  Νοέ. 08, 2012 @ 18:43:10

  Erxonte ola auta siga siga.. 8a ta deite…

  Απάντηση

 33. supernatural
  Νοέ. 14, 2012 @ 22:32:27

  an symboun ola auta tha fwnaksoume tous aderfous winchester apo to SUPERNATURAL kai tha tous nikisoume tous nefelim……ekei kerdisan ton ewsforo edw tha kwlosoun????

  Απάντηση

 34. Poulikaki
  Δεκ. 10, 2012 @ 14:12:03

  Δε ξέρω τι απ’ολα αυτά είναι αλήθεια κ τι όχι. Ενα ξέρω κ εύχομαι. Ο ΘΕΟΣ μαζί μας!!!!!!

  Απάντηση

 35. vlad
  Ιαν. 05, 2013 @ 02:10:37

  gia osous den pisteuoun, kapote i gh htan epipedh

  Απάντηση

 36. romina
  Ιαν. 31, 2013 @ 22:55:18

  egw 9elw na pw mono auto: h fantasia dn eiparxei! oi an9rwpoi 9eopoiousan palia mono auto pou vlepane..p.x. skeuthte ligo tous 9eous ths Eguptou,ta mu9ika terata kai alla polla..pws ginetai na miazoune toso polu?! oi an9rwpoi dn exoun thn dunamh ths fantasias..oti doun 9a pistepsoun!!pou paei na pei pws uparxoun..

  Απάντηση

 37. John Lamprogiannis
  Οκτ. 28, 2013 @ 09:16:01

  «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα»! Η διάσημη φράση του Σωκράτη «ένα ξέρω ότι, τίποτα δεν ξέρω» είναι κανόνας ζωής, μέχρι να φτάσουμε ολοκληρωτικά στην κατάκτηση της γνώσης. Μια αξία, που μας καθοδηγεί σε όλη μας τη ζωή…

  Απάντηση

 38. Archonus
  Νοέ. 01, 2013 @ 00:27:34

  ολοι ειστε πολυ μικροι για αυτο που γεματοι αφελια αποκαλυτε «αληθεια».
  πιστευετε σε ανθρωπινα πραγματα δημιουργημενα απο ανθρωπινη φαντασια και τρομο στο ανθρωπινο αγνωστο. η «αληθεια» ειναι εντελως διαφορετικη και μη ορατη απο εσας.Εμεις ειμασταν,ειμαστε,και θα παραμεινουμε να υπαρχουμε για παντα

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: